* = Fältet måste fyllas i!

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Rolling Mill Service AB
Nya Ågatan 21
777 50 Smedjebacken

Faktureringsadress:
Rolling Mill Service AB
Fack 435
Box 3037
831 03 Östersund

Telefon:
Verkstaden:
Jonas Bolin 070-312 60 64

Kent Eriksson 070-518 43 98

 

Postadress:
Rolling Mill Service AB
Box 15
777 21 Smedjebacken