Mångåriga erfarenheter

Vi har över 50 års erfarenhet av montage, service, underhåll och reparationer inom gruv-, stål- och valsverksindustrin, såväl i Sverige som internationellt. Vår målsättning är snabba leveranser och personal med erforderlig utrustning på avtalad tid för att minimera stopptider i industrin.
Vi accepterar inga uppdrag där vi ser att vår målsättning inte kan uppfyllas och denna princip uppskattas av många kunder.
Vi har specialkunskaper inom lagringar av alla förekommande lager inom vårt verksamhetsområde.

Komplett utrustning

Vi har all den utrustning som krävs för medelstora montage och demontage och naturligtvis för alla förekommande service-, underhålls- och reparationsarbeten.