Rolling Mill Service har tagit fram en nykonstruktion av en smörjoljetank, som förhindrar luftinblandning och skumbildning i oljan. Den togs i drift hos LKAB Malmberget i november 1999. Våra idéer med ett speciellt kassettsystem för att eliminera detta, ser ut att fungera mycket bra och därför är vi intresserade av att presentera denna lösning.

  • Systemet kan användas för centralsmörjning av alla i marknaden förekommande kuggväxellådor
  • Hydrauliksystem (t ex hydrostatlager där det förekommer mycket Iuftinblandning)
  • Kylsystem (t ex kylvatten med speciell blandning)

Fördelar

  • Effektivare smörjning av kugg vilket ökar livslängden
  • Pumpar (ökad livslängd)

Tanken som är installerad hos LKAB Malmberget är en 800 l tank rostfri med ett kassettsystem som kan modifieras efter behov. Möjlighet finns också att bygga om befintliga tankar. Även större system som t ex smörjoljesystem för trådblock kan modifieras utan ombyggnad.